ajvar Disclaimer

Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, de inhoud te bekijken en/of te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet u deze website niet langer bezoeken.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor schade van eender welke aard die direct of indirect het resultaat is van of verbonden is met het gebruik van deze site. Wij kunnen niet garanderen dat deze website en haar inhoud vrij zijn van fouten, dat gebreken worden verholpen, of dat “ajvar.nl” of de server die deze site beschikbaar maakt vrij is van virussen of bugs. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om maatregelen te nemen voor de bescherming van uw systeem en uw data tegen zulke bedreigingen.

Deze website bevat verwijzingen (“hyperlinks”) naar websites die beheerd of onderhouden worden door anderen. Wij kunnen geen enkele garantie te geven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van zulke sites, of de betrouwbaarheid, kwaliteit of doeltreffendheid van producten of diensten die aangeboden worden door zulke sites. Een link naar een site impliceert geen instemming onzerzijds met de denkbeelden, informatie of producten die door zulke sites worden uitgedragen, gepromoot of aangeboden.